عکس نوشته انگلیسی


در مطلب امروز برای شما چندین عکس نوشته انگلیسی زیبا را آماده کردیم که شما می توانید از این عکس نوشته ها برای عکس پروفایل شبکه های اجتماعی و یا استوری اینستاگرام خود و یا وضعیت واتس آپ خود استفاده کنید.

با استوری کده همراه ما باشید.

عکس نوشته انگلیسی 1

Dont say love u

Kiss me

عکس نوشته انگلیسی 2

If you have nothing in life

but a good friend,youre

RICH

عکس نوشته انگلیسی 3

What is not started

will never get finished

عکس نوشته انگلیسی 4

The best dreams happen

when youre awake

عکس نوشته انگلیسی 5

The best way to

avoid disappoinment

is not to expect

anything frome anyone

عکس نوشته انگلیسی 5

Do what is right

not what is easy

عکس نوشته انگلیسی 6

never

annonce your

moves before you

make them

عکس نوشته انگلیسی 7

Another day

عکس نوشته انگلیسی 8

I love you

عکس نوشته انگلیسی 9

I hate/love you

عکس نوشته انگلیسی 10

Enjoy yourself

عکس نوشته انگلیسی 11

If its stil

on youre mind

its stil worth

taking the risk

عکس نوشته انگلیسی 12

A negetive mind will never

give you a positive life

عکس نوشته انگلیسی 13

The fear you dont face

become your limits

عکس نوشته انگلیسی 14

We expect too much

thats we get hurt

عکس نوشته انگلیسی 15

The people who wont

to stay in your life will

always find a way

عکس نوشته انگلیسی 15

I hate myselfe because

i opened on those

who arent

important to them

عکس نوشته انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی

حتی تاریک ترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید …!

عکس نوشته انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی

دوست داشته باش هوای ابری رو🌧😍…

عکس نوشته انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی

پروردگارا پس از اینکه ما را هدایت کردی، دلهای ما را به باطل مایل مگردان…
سوره عمران، آیه8

عکس نوشته انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی

کاش احساس نداشتم..!!

عکس نوشته انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی

نابرده رنج گنج میسر نمی شود…

عکس نوشته انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی

وقتی خوشحالی از موسیقی لذت میبری، وقتی ناراحتی سرودها رو میفهمی…